ÚVODNÍ STRANA

VAGÓNEK

Dětský oddíl Klubu Pathfinder č. 130 

BOJOVNÍCI ZE ZLATÉ ZÁTOKY

14. až 28. července 2024

Letní tábor 2024

14 Days 22 Hours 57 Minutes 18 Seconds
máme oddílový zpěvník
NOVÁ ČINNOST V ODDÍLE

ODBORKY V NAŠEM ODDÍLE

Smyslem práce s odborkami je podpořit všestranný rozvoj jednotlivce s důrazem položeným na jedinečnost každého

z nás tak, aby každý mohl objevit svoji silnou stránku, ve které může vyniknout, může ji rozvíjet a následně jí

i sloužit. Tedy, aby se stal trvale se zlepšujícím odborníkem v konkrétní oblasti. Tématická struktura odborek je

volena tak, aby rovnoměrně zasáhla do všech tří rozměrů lidství, jak je to vyjádřeno v našem znaku. Tato sada je

otevřeným systémem, který umožňuje jeho další doplňování.

VAGÓNEK

Pro někoho je to jen starý železniční vagon. Pro nás je to ale klubovna skýtající tisíce příběhů a zážitků.

Jsme Bojovníci ze Zlaté Zátoky - B.Z.Z.Z.

Křesťanský oddíl sdružující děti věku 6 - 15 let, který se věnuje mimoškolní výchově v mnoha různých podobách.

Naše mimotáborová činnost

Naše celoroční aktivita.

Schůzka

Je akce na které se učíme nové věci v oblasti táboření, vědy a dalších oblastí. 

Vyrábění s dětmi

Vyrábíme s dětmi různé výrobky, různými technikami.

Deskové hry

 Jedná se o večer, kde hrajeme spoustu deskových her. 

hlavní akce

Letní tábor oddílu B.Z.Z.Z.

Každý rok o prázdninách pořádáme letní tábor. Pro děti od 7 do 15 let. 

naše zázemí

Tábořiště oddílu

Tábor pořádáme na vlastním tábořišti v Pertolticích.