ÚVODNÍ STRANA

VAGÓNEK

Dětský oddíl Klubu Pathfinder č. 130 

BOJOVNÍCI ZE ZLATÉ ZÁTOKY

máme oddílový zpěvník
naše měsíční činnost

ZÁŘÍ 2023

DESKOVÉ HRY


1.9.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY
ZŠ VLASTĚJOVICE
Kytka

SCHŮZKA ODDÍLU

8.9.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY
klubovna oddílu
Stejsky

VÝPRAVA

10.9.2023

09:00


ODJEZD Z NÁDRAŽÍ vLASTĚJOVICE
MARTIN

VYRÁBĚNÍ

15.9.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY
ZŠ VLASTĚJOVICE
STEJSKY

SCHŮZKA ODDÍLU

22.9.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY
KLUBOVNA ODDÍLU
?

DESKOVÉ HRY


29.9.2023

16:00

AKCE TRVÁ 2HODINY
ZŠ VLASTĚJOVICE
KYTKA

VÍKENDOVKA V OSTRAVĚ

27.9. - 1.10.2023

14:30


OSTRAVA
VÉNA
NOVÁ ČINNOST V ODDÍLE

ODBORKY V NAŠEM ODDÍLE

Smyslem práce s odborkami je podpořit všestranný rozvoj jednotlivce s důrazem položeným na jedinečnost každého

z nás tak, aby každý mohl objevit svoji silnou stránku, ve které může vyniknout, může ji rozvíjet a následně jí

i sloužit. Tedy, aby se stal trvale se zlepšujícím odborníkem v konkrétní oblasti. Tématická struktura odborek je

volena tak, aby rovnoměrně zasáhla do všech tří rozměrů lidství, jak je to vyjádřeno v našem znaku. Tato sada je

otevřeným systémem, který umožňuje jeho další doplňování.

NAŠE AKCE

PODZIMNÍ SRUBY

26. AŽ 29. ŘÍJNA
07:19
bŘEZINY

VAGÓNEK

Pro někoho je to jen starý železniční vagon. Pro nás je to ale klubovna skýtající tisíce příběhů a zážitků.

Jsme Bojovníci ze Zlaté Zátoky - B.Z.Z.Z.

Křesťanský oddíl sdružující děti věku 6 - 15 let, který se věnuje mimoškolní výchově v mnoha různých podobách.

Naše mimotáborová činnost

Naše celoroční aktivita.

Schůzka

Je akce na které se učíme nové věci v oblasti táboření, vědy a dalších oblastí. 

Vyrábění s dětmi

Vyrábíme s dětmi různé výrobky, různými technikami.

Deskové hry

 Jedná se o večer, kde hrajeme spoustu deskových her. 

hlavní akce

Letní tábor oddílu B.Z.Z.Z.

Každý rok o prázdninách pořádáme letní tábor. Pro děti od 7 do 15 let. 

naše zázemí

Tábořiště oddílu

Tábor pořádáme na vlastním tábořišti v Pertolticích.

Náš tým

Vedoucí oddílu

Michaela Glöcknerová
Hlavní vedoucí
Běla Šturcová
Hospodář, zdravotnice
Vlastimil Šturc
vedoucí
Kamil Janoušek
Vedoucí