o akci

Betlémské světlo

Každoročně se účastníme akce Betlémské světlo, kde převážíme plamínek a rozdáváme jej lidem na zastávkách, ve vlaku, i železničním zaměstnancům (výpravčím ve stanicích apod.). Jezdíme obvykle na železniční trati z Havlíčkova brodu do Čerčan.