Co jsou?

Odborky

Je to soubor výzev, které jsou tematicky rozdělené tak, aby rovnoměrně rozvíjely všechny tři rozměry lidství, jak je to vyjádřeno v našem znaku KP. Jsou vytvořeny, aby podporovaly všestranný rozvoj jednotlivce s důrazem položeným na jedinečnost každého z nás tak, aby každý mohl objevit svoji silnou stránku, ve které může vyniknout a kterou může rozvíjet a následně jí i sloužit. Tedy, aby se stal trvale se zlepšujícím odborníkem v konkrétní oblasti.


Rozdělení odborek

Odborky jsou rozděleny do tří hlavních částí dle toho, jakou část lidství rozvíjejí. Jedná se o rozvíjení fyzických, duševních a duchovních schopností.

fyzické
odborky zaměřené na fyzické schopnosti:

horská turistika

kolektivní sporty

lyžování

přežití v divočině

tábornictví

vodáctví

duchovní
odborky zaměřené na duchovní schopnosti:

historie reformace

misijní činnost

modlitba

služba druhým

znalost bible

znalost náboženství

duševní
odborky zaměřené na duševní schopnosti:

dramatické umění

historie

hudební umění

modelářství

přírodověda

výtvarné umění

Stupně odborek

Každá z odborek má čtyři stupně. Tyto stupně jsou barevně rozlišené a vyjadřují obtížnost při samotném plnění. Od toho nejjednoduššího stupně – zeleného, až po ten nejtěžší, mistrovský, stupeň‍ ‍– ‍zlatý.


1. stupeň

nejlehčí

2. STUPEŇ

střední

3. STUPEŇ

těžká

mistrovský stupeň

nejtěžší


Jak plnit odborky?

Odborku lze získat po splnění požadavků stanovených jednotlivými stupni na kartě odborky. Plnění odborky lze začít i některým z vyšších stupňů, za předpokladu, že dotyčný ovládá podmínky předchozích stupňů. Garantem poctivého a kvalitního splnění podmínek je vedoucí, který má danou odborku/odborky na starost.


Získaná dovednost je prokázána udělením symbolu odborky, kterým bude samolepka do tabulky lovců ve vagónku (a záznam v tabulce přístupné na internetu) a případně nášivka na kroj, nebo tričko VV.

Description

Kde se dozvím/dokoukám víc?

Karty s jednotlivými odborkami a jejich požadavky jsou volně přístupné v oddílové klubovně, nebo na internetu na odkazu níže.

Tabulka, do které je udělená samolepka za splnění stupně odbornosti, je na nástěnce v oddílové klubovně. Také se postup bude zaznamenávat do tabulky, která je volně přístupná přes odkaz níže.

Občas by se nějaká aktualita (fotka úspěšných lovců, postup, dodatečná informace…) mohla objevit na našich sociálních sítích.

vedoucí

Stejskal Petr - Stejsky

Jak začít/pokračovat, když si vůbec nevím rady? Kdo mi splnění potvrdí?

Pro naprosté začátečníky, nebo pro jakýkoliv dotaz kontaktuj na email: petr.stejskal.ps@seznam.cz

nebo na FB