o klubu pathfinder

VAGÓNEK

Dětský oddíl Klubu Pathfinder č. 130 

o organizaci

Klub Pathfinder

Náš oddíl je součástí křesťanské organizace Pathfinder. Neznáte tuhle organizace? Zde se to dozvíte! 
Tento článek je ze zdroje webových stránek Klubu Pathfinder.  

       Jestli také patříš mezi lidi, kteří se nespokojí s frázemi a tradičními odpověďmi, pak jsi vlastně Pathfinder, tedy ten, kdo se vydává po nevyšlapaných stezkách přírody, myšlení, vědění, víry.
       Klub Pathfinder sdružuje ty, kteří chtějí žít aktivní a zodpovědný život vůči sobě i světu.
       Cílem spolku je pracovat s dětmi a mládeží, pomoci jim se základní orientací v životě, v získání užitečných a správných návyků, vlastnosti a dovednosti. Vést děti a mládež k odpovědnosti k sobě, druhým lidem, k životnímu prostředí i ke Stvořiteli.
       To vše se děje prostřednictvím pravidelné oddílové činnosti, víkendových tematických setkání, celostátních nebo oblastních srazů a letních táborů nebo mezinárodních camporee. Věnujeme se také výchově a vzdělávání kvalitních dospělých vedoucích oddílů. Naše aktivity jsou určené pro registrované děti a mládež. Součástí našeho působení je také zřetelný postoj k alkoholu a drogám.

Kdo je to Pathfinder?

PATHFINDER = stopař, zvěd, průzkumník

Je to ten, kdo jde vždy vpředu, aby našel cestu pro ty, kteří půjdou za ním. Ten, kdo si umí poradit v káždé situaci a nezalekne se žádné překážky. Je to ten, na kterého s důvěrou spoléhají ti, kteří se nevyznají. Ten, kdo zná cestu a ukazuje ji jiným.