bobříci

VAGÓNEK

Dětský oddíl Klubu Pathfinder č. 130 

první bobřík

Bobřík mrštnosti

Doplnit text!!

druhý bobřík

Bobřík míření

Cílem je naházet do čtverce 1 x 1 m ve vzdálenosti od jedné čáry čtverce 7,5 m . Od startovní čáry budeš házet do čtverce míčky nebo šiškami.
Máš 100 hodů, a z nich musí padnout do čtverce alespoň 80 úspěšných. Dopadne-li kámen před čtverec a teprve odrazem se tam dokutálí nebo doskočí, nepočítá se jako vhozený. Dopadne-li však rovnou do čtverce, ale odrazem se z něho vykutálí nebo vyskočí, počítá se jako vhozený, třebaže ve čtverci nezůstal.

třetí bobřík

Bobřík záchrany

Excepteur sint occaecat cupidatat non nostrud oluptate velit esse exercitation proident, sunt in culpa.

čtvrtý bobřík

Bobřík plavce

Úkolem bobříka je uplavat nejméně 60 metrů bez odpočinku. Je jedno jakým stylem plavání. 

pátý bobřík

Bobřík dobrých činů

Pokud chceš tento bobřík ulovit, musíš vykonat alespoň sto dobrých činů i malých. To znamená např. někomu odnést tašku, pomoci slepci, uklidit něco, pomoci mladším dětem například proti těm co jim ubližuje a tak podobně.

šestý bobřík

Bobřík odvahy

Pokud se nebojíš a jsi odvážný, tak je tento bobřík právě pro tebe. Úkolem je ujít v noci určitou vzdálenost bez použití baterky. Dojít do cíle a zpět do tábořiště. Při tom musíš splnit daný cíl stezky odvahy, který určil pověřený vedoucí.  

sedmý bobřík

Bobřík květin

Máš správně určit (znát) 50 různých druhů rostlin, stromů nebo keřů. Vytvoř si tabulku a zapisuj si, které už znáš .

osmý bobřík

Bobřík mlčení

Tento bobřík je pro někoho velmi těžký splnit. Úkolem je celý den mlčet a nevydat ani hlásek. Můžeš psát, gestikulovat, vysílat Morseovu abecedu a další nápad, který tě napadne. Začíná se po ranním nástupu až do druhého  ranního nástupu.

devátý bobřík

Bobřík osamělosti

Text doplnit!!!

desátý bobřík

Bobřík zručnosti

Si zručný nebo se chceš něco naučit? Máš nápad co vytvořit užitečného pro náš tábor? Tak tento bobřík je právě pro tebe. Vytvoř něco smysluplného a bobřík je tvůj. 

jedenáctý bobřík

Bobřík síly

Z volného visu se přitáhni k hrazdě nebo k silnější vodorovné větvi tak, aby se ti ruce držící se větve či hrazdy dotkly prsou a brada aby byla prokazatelně nad větví (hrazdou). Nesmíš se však do této žádané výše dostat výskokem či vymrštěním těla, ale jen volným přitahováním, tedy silou svých paží. A tak se vytáhni zvolna, ale bez odpočinku, bez přestávky ve visu – a hlavně bez dopadu na zem – pětkrát za sebou, jsi-li chlapec, nebo třikrát, jsi-li děvče.

dvanáctý bobřík

Bobřík hladu

Bobřík trvá celých 24 hodin. Tak dlouho nesmíš nic sníst. Můžeš jenom pít čistou vodu. Ani žvýkačku nesmíš žvýkat!

třináctý bobřík

Bobřík ušlechtilosti

Doplnit text!!!