Bobřík síly

Má barvu jako letní obloha: je světle modrý. Má velké požadavky na svaly ve tvých pažích. Ukládá ti vytáhnout se na hrazdu nebo na vodorovnou silnou větev stromu tak, aby se ruce, držící větev či hrazdu, dotýkaly prsou a brada byla prokazatelně nad větví (hrazdou).

Nesmíš se však do této žádané výše dostat výskokem či dokonce tím, že si stoupneš na nějakou stoličku! Tedy jen volným přitahováním čili silou paží. A tak se vytáhni zvolna, ale bez odpočinku a bez přestávky – a hlavně bez dopadu na zem – pětkrát za sebou, jsili chlapec, nebo třikrát, jsi-li děvče, mladší patnácti let. Pokud ti je už více, než patnáct let, pak se budeš muset vytáhnout dokonce desetkrát, jsi-li chlapec a pokud jsi děvče, tak šestkrát.

Tomuto cviku se odborně říká shyb. Napoprvé jej možná nedokážeš ani jednou, natož pak třikrát nebo dokonce pětkrát, zejména nemášli v pažích patřičnou sílu a tento cvik jsi až dosud nezkoušel. Začni proto jen mírným trénikem! Zprvu postačí, dokážešli se vytáhnout nad větev jen jednou. Nechtěj ulovit tohoto těžkého bobříka hned první den jeho lovu! Příští den zvyšuj své úsilí a pak si každý den přidávej více – až konečně jednou nadejde ta slavnostní chvíle, že se vytáhneš pětkrát, jak velí bobřík síly. A pak je tvůj!

Pokud se budete snažit ulovit tohoto bobříka, tak vám s ním pomůže Péca.

Všichni bobříci