Bobřík záchrany

Jeho barva je černá a ze své bobří hráze na tebe piští tyto své podmínky:

  1. opatří si malou lékárničku pro první pomoc a naučí se ji používat
  2. umí vyčistit, dezinfikovat a ovázat ránu, ví, co dělat při pokousání psem
  3. ví, jak si počínat při mdlobách
  4. ví, co dělat při nevolnostech, bolestech žaludku, průjmu, zácpě
  5. ví, co dělat při bodnutí hmyzem, alergii, otoku
  6. ví, co je úžeh a úpal, ví, jak jim předcházet, zná první pomoc při popáleninách
  7. ví, jak se zachovat v těchto situacích – vymknutí, zlomenina, naraženina
  8. ví, které situace a stavy přímo ohrožují život a ví, jak se v nich zachovat
  9. zná obecný postup poskytnutí první pomoci (i vlastní prevence)
  10. zná telefonní číslo na hasiče, policii, záchrannou službu a ví, o čem má mluvit při volání na tato čísla

Všichni bobříci