Akce pro děti

Stěžejní náplní Klubu Pathfinder je práce s dětmi školního věku. My z tohoto směru nijak nevybočujeme a pořádáme spoustu akcí po celý rok.

Související akce

Večer deskových her, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Vyrábění, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Tábor 2017 "Prázdniny ve skříni", Večer deskových her, Pyžampárty, Odpoledne deskových her, Turnaj v BANG!u, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Vyrábění, Odpoledne deskových her, Jarní sruby, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Odpoledne deskových her, Večer deskových her, ZRUŠENO - Schůzka oddílu, Vyrábění, Odpoledne deskových her, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Odpoledne deskových her, Vyrábění, Večer deskových her, Odpoledne deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Vyrábění, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Vyrábění, Večer deskových her, Začátek všech dalších příběhů, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Turnaj v karetní hře "BANG", Jarní sruby "Filipova dobrodružství", Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Večer deskových her, Předvánoční posezení, Předvánoční vyrábění, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Malý princ, Večer deskových her, Vyrábění, Večer deskových her, Letní tábor oddílu B. Z. Z. Z. 2015, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Vyrábění, Pyžampárty, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Jarní sruby, Vyrábění, Schůzka oddílu / bazén, Večer deskových her, Vyrábění, Večer deskových her, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Vyrábění - malování voskem, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Předvánoční posezení, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Vyrábění, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Drakiáda, Vyrábění draků, Poklad kapitána Williama Kida, Pochod okolo Bohdanče, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Vyrábění - náramky přátelství, Výprava do bazénu, Děkovací sobota - schůzka na závěr prázdnin, Večer deskových her, Tajemství relikvie, Schůzka oddílu, Oheň, Večer deskových her, Turnaj v Bang!u, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Pyžampárty 2014, Schůzka oddílu, Robinzonáda, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Novoroční výprava, Večer deskových her, Předvánoční posezení, Vyráběcí předvánoční schůzka, Večer deskových her, Schůzka oddílu, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Podzimní sruby, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Retro, Schůzka oddílu, Večer deskových her, Letní tábor "Dobrodružství v Zemi nikoho"